Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj – Glas potrošača mora se čuti

Piše predsjednik Udruge Miran Šoić

Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je rezolucijom broj 39/248 iz 1985 godine smjernice o zaštiti potrošača, na temelju čega su članice UN potaknute da ovo pitanje riješe u domicilnom zakonodavstvu.

Hrvatska je 29. listopada 2001 godine potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa jasnim opredjeljenjem za razvoj civilnog društva i demokratizacijom izgradnjom institucija civilnog društva. Iz toga proizlazi da je Republika Hrvatska dužna uskladiti standarde u zaštiti potrošača kako bi se osiguralo primjereno funkcioniranje tržišnog gospodarstva.

Donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača koji je Vlada Republike Hrvatske uputila Saboru na donošenje obuhvaćene su dopune i usklađenje dosadašnjeg zakonodavstva s direktivama Europske unije.

Zakon o zaštiti potrošača uređuje zaštitu i osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, zaštitu gospodarskih interesa potrošača kao i zaštitu od opasnosti za život i zdravlje , pravo na djelotvornu pravnu zaštitu, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da grad u svom samoupravnom djelokrugu pored poslova kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana , a osobito uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, odgoj i osnovno obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, je i provođenje zaštite potrošača.

U skladu sa važećim zakonodavstvom u Samoboru je osnovana 2004. Udruga za zaštitu potrošača koja za sad okuplja tridesetak članova. Kako je za svaku djelatnost potrebno stvoriti materijalne i tehničke uvjete za rad, tako su se i članovi Udruge u ovim godinama borili za stvaranje uvjeta. Donacijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (ali ne Grada Samobora) omogućeno je da se nabave tehnička oprema i uključi u rad Hrvatskog Saveza udruga potrošača, a krajem 2006 Udruga se uključila u Projekat „Preventivna zaštita potrošača“

Grad Samobor Gradsko poglavarstvo osnovalo je tijekom 2005 god. savjetodavno tijelo Savjet za zaštitu potrošača koji čine Antun Dubravko Filipec predsjednik savjeta, Tomislav Masten zamjenik predsjednika, a članovi su Marica Jelenić, Renata Glojnarić, Tatjana Milek, Dubravka Carić i Miran Šoić predsjednik Udruge potrošača Grada Samobora.

Svoje predstavnike Udruga ima u Energometanu, Komunalcu, Montcogim Sv. Nedjelja. Radi rješavanja pritužbi potrošača.

Udruga za zaštitu potrošača radi svaki ponedjeljak i srijedu od 17- 19 sati na adresi Milakovićeva 12a /1

Kako bi se glas građana potrošača čuo što bolje i snažnije pozivamo Vas da se učlanite u Udrugu za zaštitu potrošača Grada Samobora. Godišnja članarina iznosi 30,00 kuna, a uplaćuje se na žiroračun pri Samoborskoj banci

Potrošački pojmovnik:  
POTROŠAČ:

Je svaka fizička osoba koja zaključuje pravni posao s trgovcem u svrhe koje nisu namijenjene niti njegovoj poslovnoj niti poduzetničkoj djelatnosti 

TRGOVAC:

Je svaka osoba koja za svoje gospodarske i komercijalne svrhe nudi ili zaključuje pravni posao sa potrošačem. Pojam trgovca odnosi se i na druge osobe koje potrošačima prodaju proizvode ili pružaju usluge.


ČLANAK 2.  

Iz Udruge za zaštitu potrošača Glas potrošača se mora čuti  

Pravima građana-potrošača bave se mnoge državne zajednice od davnina. Postoje uhodana pravila ponašanja trgovaca (uzance) prema kupcima, najčešće u smislu osiguranja boljih uvjeta za prodaju . Dobar odnos između trgovaca i kupaca osigurava prvima bolji plasman roba.

Težnja kupaca je da kupuju kvalitetnije, ali uz što nižu cijenu.

Cilj Udruge potrošača je da ukažemo onim trgovcima koji imaju dominantan položaj na tržištu, ali i drugima, posebno prema onima kojima potporu daju jedinice lokalne samouprave- gradovi i Vlada Republike Hrvatske da potrošači dobara i usluga nisu „ovce za šišanje“

Što kažu svjetski političari kada govore o pravima potrošača?

U ožujku 1962 godine Sjedinjene Američke Države usvojile su „Deklaraciju o pravima potrošača“ tadašnji predsjednik izjavio je:

- potrošači po definiciji uključuju sve nas, i mene kao predsjednika SAD;

- Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe skoro svaka javna ili privatna gospodarska odluka

- POTROŠAČI SU NAJVAŽNIJA SKUPINA ČIJI SE STAVOVI VRLO ČESTO NE ČUJU  

Političari imaju pravo kada se izjašnjavaju o pravima potrošača, ali isto tako „drže figu u žepu“ jer znaju da im šapat potrošača ne smeta u donošenju odluka o povećanju cijena što je u suprotnosti sa interesima potrošača.

Prava potrošača u Europskoj uniji i Consumers Internationala propisao je :

•  Sigurnost roba i usluga
•  Puna pravodobna i istinita informacija
•  Izbor proizvoda i usluga
•  Zadovoljenje temeljnih životnih potreba
•  Pravo na naknadu štete
•  DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA.  

Udruga za zaštitu potrošača radi svaki ponedjeljak i srijedu od 17- 19 sati na adresi Milakovićeva 12a /1

Kako bi se glas građana potrošača čuo što bolje i snažnije pozivamo Vas da se učlanite u Udrugu za zaštitu potrošača Grada Samobora. Godišnja članarina iznosi 30,00 kuna, a uplaćuje se na žiroračun pri Samoborskoj banci    

Potrošački pojmovnik:

UVOZNIK:

Je trgovac, te druga osoba koja uvozi proizvode i usluge radi stavljanja na tržište Republike Hrvatske  

PROIZVOD:

Je svaka pokretnina i kada je ona ugrađena u drugu pokretninu ili nekretninu, koja je namijenjena potrošaču ili može biti uporabljena od potrošača neovisno jelil nova, rabljena ili ponovo prerađena uključujući i poljoprivredne prirodne proizvode.

Električna energija se također smatra proizvodom, kao i voda i plin ako su upakirani za prodaju u točno određenom volumenu i količini.Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr