02.07.2013
Svi naši građani koji imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju Hrvatskog zdravstvenog osiguranja od 1. srpnja 2013. godine ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Kartica je za sve osiguranike besplatna.

27.08.2012
U prilogu su Smjernice UN-a na hrvatskom jeziku, a koje je sa engleskog preveo  mladi suradnik iz Splita Duje Talijan. Isto je napravljeno na prijedlog i inicijativu našeg Alena Milera.

12.12.2011
Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama potrošači mogu tražiti da im davatelj usluge besplatno postavi limit na njihov račun.

15.06.2011
Naplaćivanje fiksnog troška u mjesečnim troškovima odvoza otpada...
Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr