22.05.2021
UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA SAMOBORA U SURADNJI SA PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTEM U GRAĐANSKOM UTORKU ORGANIZIRA  PREDAVANJE:

15.04.2021
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) sudjeluje u istraživanju navika potrošača u potrošnji energije . Istraživanje se provodi anketiranjem potrošača u sklopu NUDGE projekta kojeg financira Europska komisija

Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr