21.02.2023
Najava tribine „Gospodarenje otpadom“ u Samoboru
TEMA: „Gospodarenje otpadom“ u Samoboru

Predavač: Predstavnik „Komunalca“ Samobor

-zakonske obveze u postupanju s otpadom sukladno s novom "Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Samobora"

-što to znači za potrošače

-e-računi

-aktivno uključivanje građana u prikupljanje otpada

-reciklažna dvorišta

-fiksni i varijabilni dio cijene

Fotografije uz članak:


Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr