27.11.2020
Projekt - ”Kako s pametnim tehnologijama i što o istima morate znati”
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača provodi project ”Kako s pametnim tehnologijama i što o istima morate znati” kojeg financijski podupire Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Svrha projekta je educirati potrošače u Republici Hrvatskoj , a posebna ciljana skupina su mladi potrošači, koji te uređaje najviše i koriste.

Cilj je informirati mlade o korištenju pametnih tehnologija (računala, tableti, mobiteli) o svim prednostima i nedostacima korištenja istih, kao i o njihovim digitalnim pravima.

Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobor uključila se u ovu aktivnost i namjera nam je da

upoznamo što više mladih sa ovim projektom “Kako s pametnim tehnologijama i što o istima morate znati”.

Prezentacija traje cca 15 minuta i sinhronizirana je (prati ju govor.)

 Prezentacija se nalazi na str.  HUZP - Kako s pametnim tehnologijama i što o i...

Nakon preglada prezentacije molimo Vas da utrošite 5 minuta vremena I ispunite evaluvacijski listić on line na str. https://www.surveymonkey.com/r/HUZP_VSITE

Zahvaljujem se na suradnji.Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr