13.12.2019
10. 12. 2019 UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA SAMOBORA ODRŽALA TRIBINU „ KAKO POSTUPITI KADA STIGNE OVRHA“
Udruga za zaštitu potrošača grada Samobora i partnera Pučkog otvorenog učilišta Samobor , 10. studenog 2019. (utorak) sa početkom u 19:00 sati u POP-UP kinu na Autobusnom kolodvoru u Samoboru u okviru projekta „Kupujem sigurno“, koji se realizira uz financijsku podršku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održano je predavanje „ Kako postupiti kada stigne ovrha“

Predavanje je održala savjetnica „FINA“-financijske agencije gđa. Sandra Cindrić.

Sudionici predavanja upoznali su se sa postupcima koji prethode ovrsi, prigovori, kada i kako otvoriti zaštićeni račun, što mora učiniti poslodavac kod isplate plaće – mirovine osobi koja je pod ovrhom. Što učiniti kada se podmiri iznos ovrhe i kako zatvoriti zaštićeni račun.-Provedba ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika

 • Ovrha radi naplate novčane tražbine se može provesti na različitim predmetima ovrhe:
 • Ovrha na nekretnini
 • Ovrha na pokretninama
 • Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika : - novčana tražbina po računu
 • - plaća i druga stalna novčana primanjima
 • Ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina
 • Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu
 • Ovrha na vrijednosnim papirima
 • Ovrha na drugim imovinskim odnosno materijalnim pravima
 • Tko provodi ovršni postupak i na temelju kojih isprava?
 • Rješenje o ovrsi
 • na temelju ovršne isprave -> sud -> dostavlja se u Finu prije pravomoćnosti –> rok zapljene 60 dana –> žalba
 • na temelju vjerodostojne isprave - > javni bilježnik -> prigovor -> dostavlja se u Fine nakon pravomoćnosti i ovršnosti 
 • Što se može izuzeti od ovrhe:
 1. primanja po osnovi zak. uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
 2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,
 3. primanja po osnovi socijalne skrbi,
 4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,
 5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
 6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,
 7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zak. uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 8. primanja po osnovi odličja i priznanja
 9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
 10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
 11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
 14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

Ograničenja od ovrhe (čl. 173. OZ-a):

 • Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika od ovrhe je izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće u RH.
 • Ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje davatelja uzdržavanja od ovrhe je izuzet iznos u visini ½ prosječne neto plaće u RH.
 • Ako se ovrha provodi radi naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta od ovrhe je izuzet iznos koji odgovara iznosu od ¼ prosječne mjesečne isplaćene neto plaće.Poseban račun ovršenima tzv. „Zaštićeni račun”:
 • Ako uplatitelj/poslodavac ne provodi ovrhu na plaći radnika, iznos koji će uplatiti na zaštićeni račun ovisi o tome što je osnovica za ovrhu na računu (primjerice, ako je to uzdržavaje djeteta, tada će na zaštićeni račun uplatiti ¼ plaće radnika ili prosjeka RH).
 • Ako uplatitelj/poslodavac provodi ovrhu na plaći, na zaštičeni račun će uplatiti iznos koji ne podliježe ovrsi, ovisno o ovršnoj ispravi.
 • Ovrha se može provesti isključivo na dijelu primanja sukladno članku 173. Ovršnog zakona osim u slučaju isprave suglasnosti zaplijene plaće kojom je dužnik dao suglasnost na zapljenu cijele plaćeNovi zakon o ovrsi je upućen na treće čitanje. Izmjene zakona su pokrenute u cilju usklađivanja sa europskom stečevinom u tom području.
Datoteke uz članak:
Prezentacija ovrhe
283.84 kB


Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr