19.11.2019
„Sklapanje ugovora na daljinu“-prava korisnika u elektroničkim komunikacijama
Predavanje na Tribini potrošača održanoj 19. 11. 2019. GOD u POP UP kinu na temu „ Sklapanje ugovora na daljinu“ te pravima korisnika u elektroničkim komunikacijama govorili su predstavnici „HAKOM“-a hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Gordana Kulišić, univ. spec. elect. comm.-viši stručnjak za zaštitu korisnika i g. Andro Marčev.

 

Predavanje je u organizirala Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem uz financijsku podršku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u sklopu projekta „Kupujem slobodno“

Sudionici-potrošači upoznati su sa zakonskom regulativom u ovom području, pravima za raskid ugovora, te pravima kod sklapanja ugovora sa operaterima o korištenju interneta..

Na predavanju popraćenom nizom konkretnih i interesantnih primjera. Nazočnima je podijeljen i prospektni materijal HAKOM-a, podijeljen unificirani obrazac za pritužbe potrošača, kao i brošura o pravima potrošača.

 

Tijekom predavanja građani su postavljali pitanja u svezi rješavanja sporova sa operaterima. Vrlo interesantna diskusija nazočnih sa prezenterima omogućila je da se riješe i osobni problemi sa operaterima, te je tribina trajala do 21 sat.

 

Predavanje su popratili mediji Radio Samobor, Radio Sv. Nedjelja i „Glasnik Samobora i Sv. Nedjelje“.

 

Izvoditeljica projekta:

Ivana Koller

 

Fotografije uz članak:


Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr