05.01.2015
HZZO ima novi broj računa za uplate premija dopunskog osiguranja

Nakon izlaska Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) iz državne riznice, 1. siječnja 2015. godine, HZZO ima novi broj računa otvoren u Narodnoj banci za potrebe poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, priopćio je HZZO.

- Uplate premija dopunskog zdravstvenog osiguranja mogu se izvršiti na broj računa: IBAN: HR3310010051550200002, dok „model“a „poziv na broj primatelja“ ostaju isti.

Za sve osiguranike koji putem uplatnica uplate svoje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na stari broj računa, uplate će biti važeće.

Isto tako, od 1. siječnja HZZO ima novi broj računa na koji se uplaćuju doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje: HR6510010051550100001. Na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“, a za točan naziv polja „poziv na broj primatelja“ uplatitelje upućujemo na Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (NN 150/14).

Nadalje, posebni doprinos za korištenje prekogranične zdravstvene zaštite osoba koje u inozemstvu borave radi privatnog posla od 1. siječnja se uplaćuje na broj računa HZZO-a: HR6510010051550100001. Na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao prvi podatak brojčana oznaka vrste doprinosa 8672 ( 4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao drugi podatak OIB dodijeljen od Ministarstva financija-Porezne uprave, stoji u priopćenju HZZO-a

Autor: Vecernji.hrKontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr