12.07.2013
Priopčenje za javnost: opskrba električnom energijom
U Splitu, 12. srpanj 2013. godine

Konačno su se opskrbljivači „aktivirali“ i u isporuci električne energije za kategoriju kućanstvu te uživamo u prvim pogodnostima djelovanja otvorenog tržišta, povlašteni smo da možemo birati opskrbljivača, oni nude „proizvod“, a mi možemo birati. E, ali kako se prosječni potrošač može snaći u svim tim novim mogućnostima i kako odabrati najpovoljniju opciju?

Proteklih dana, a naročito nakon što je Hrvatska elektroprivreda uputila zahtjev za smanjenje cijene električne energije Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: Agencija), pokušava se potrošačima „pomoći“ da dođu do odgovora; Koji je opskrbljivač najpovoljniji za njih? Informacije dolaze sa različitih strana, ograničene uglavnom na usporedne analize pojedinih tarifnih modela za tipske potrošače, dijelom autorizirane, a dijelom ne, što odmah s razlogom izaziva našu sumnju u ispravnost takvih informacija - izračuna. Na najbolju opciju, a to je da Agencija bude ta koja će objavljivati usporedne izračune, te svojim autoritetom jamčiti potrošačima točnost istih, izgleda nećemo dočekati, te u slučaju da nitko od mogućih drugih „autoriteta“ to do kraja srpnja 2013. godine ne preuzme na sebe, Savez udruga će tu odgovornost sam preuzeti.

Naš zadatak je u ovakvim situacijama da potrošačima pomognemo da u „moru“ informacija dođu do onih koje ga vode ka rješenju koje mu najviše odgovora, prije svega iz gospodarskih razloga, ali isto tako da bude spreman na sebe preuzeti i odgovornost za ono što je potpisao u ugovoru. Ukratko, evo što je po nama ono što bi za sada morali znati kod donošenja odluke:

1. Računi za opskrbu i s čim opskrbljivači međusobno konkuriraju jedan drugom:

Razlika u ponudama opskrbljivača je jedino u visini tarifnih stavki (dio za proizvodnju) koje oni zaračunavaju kupcima, i u slučaju da Agencija HEP-u odobri zahtijevano smanjenje (što je za očekivati), a ostali opskrbljivači zadrže današnje stanje, situacija bi sa „osnovnim“ tarifnim stavkama (one koje će sadržavati račun - bez bonusa i dodatnih popusta) za dvotarifne potrošače kućanstva bila slijedeća:

Doba dana

HEP Opskrba

GEN-I

RWA Start

RWA Bonus

RWA Ideal

Veća tarifa

0,50

0,49

0,53

0,52

0,50

Niža tarifa

0,25

0,25

0,27

0,26

0,25

(sve u kunama bez PDV-a, zaokruženo na dvije decimale)

U situaciji „uvjetnog“ ugovaranja koje nudi RWE, kupci dobivaju dodatnu pogodnost, te su u prvoj godini isporuke tarifni stavci dodatno niži. U toj situacija stanje je slijedeće:

Doba dana

HEP Opskrba

GEN-I

RWA Start

RWA Bonus

RWA Ideal

Veća tarifa

0,50

0,49

0,52

0,51

0,49

Niža tarifa

0,25

0,25

0,26

0,25

0,25

(sve u kunama bez PDV-a, zaokruženo na dvije decimale):

Kao što se vidi iz navedenog, razlike u visini tarifnih stavki za „osnovni proizvod“ (cijena za proizvodnju) su skromne, što je u načelu dobro, jer nam ukazuje da je situacija na tržištu objektivno takva jer svi opskrbljivač nude gotovo isto. Razlike između ponuda opskrbljivača nastaju u modelima privlačenja kupaca, gdje novi opskrbljivači nude nagradu za prijelaz kod njih (i ovdje se sada „transfer“ može naplatiti), RWE 150 kuna za potpis ugovora putem Web stranice, a GEN-I „besplatnu električnu energiju u prvom mjesecu korištenja“. Na kraju, račun kojeg ćemo primati od opskrbljivača sadržavat će dio koji se odnosi na proizvodnju i opskrbu, i on će otprilike iznositi 55% računa kojeg smo do sada primali od HEP-a, a drugi račun, od HEP Distribucije (dio za prijenos i distribuciju) iznosit će preostalih, približno 45% (navedeni postoci se postižu kod prosječnih potrošača - troše 3.000 kWh na godinu).

2. Opći uvjeti opskrbljivača i cjenik nestandardnih usluga za opskrbu

Općim uvjeti opskrbljivača reguliraju međusobne odnose se kupcima samo u dijelu koji se odnose na opskrbu, odnosno, onaj račun koji se dobije od opskrbljivača, a potpisom ugovora pristali ste da se isti primjenjuju i na Vas, uključivo i cjenik. U istima provjerite, što je besplatno, a što nije, koliko traje koji popust, i koliko iznosi, da li se besplatno naplati, a popust izgubi, ako se mijenja opskrbljivač prije isteka ugovorenog roka na kojeg ste zaključili ugovor s opskrbljivačem. Provjerite kad su rokovi dospijeća plaćanja računa i akontacija, i da li je opskrbljivač predvidio zaračunati zateznu kamatu u slučaju kašnjenja kod plaćanja. Provjerite kolike su naknade po cjeniku nestandardnih usluga, jer u općim uvjetima stoji da ćete plaćati sve ono što nije standardna usluga. Provjerite da li Vam je cjenik uopće dostupan. Ocijenite da li je dostatno da se Vama potrebne informacije nalaze samo na web stranici opskrbljivača. Provjerite što znači besplatan mjesec. Da li je to utrošak električne energije registriran na brojilu u tom mjesecu, a potrošnja utvrđena obračunom na osnovu početnog i konačnog očitanja, ili nešto drugo. Provjerite da li u tom besplatnom mjesecu plaćate dio koji se odnosi na „prijenos“ i „distribuciju“ HEP Operatoru distribucijskog sustava, ili to plaća opskrbljivač koji Vam je obećao „besplatnu električnu energiju u prvom mjesecu korištenja“, ili ćete to platiti Vi.

Kad provjerite navedeno, te sve ono što Vas još može zanimati da bi se odlučili, slobodno birajte, na Vama je da se odlučite kojoj ćete se opciji izbora prikloniti, i uživajte u tom dugo čekanom trenutku.

Uz srdačan pozdrav i uz poštovanje!

Predsjednik:

Nenad Kurtović
Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske
Adresa: Iločka 6, 21000 Split
Telefon: 021/503-364
Faks: 021/503-365
E-pošta: savez@zastita-potrosaca.org
Internet: www.zastita-potrosaca.org

Datoteke uz članak:
Priopčenje za javnost: opskrba el. energijom
89.00 kB


Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr