12.12.2011
Obavijest

O B A V I J E S T

Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama potrošači mogu tražiti da im davatelj usluge besplatno postavi limit na njihov račun.

Ukoliko potrošač dobiva dva ili više računa (telefon, mobitel, Internet) treba od svog davatelja usluge zatražiti limit na svaki račun posebno.

Svakako upitajte svog davatelja usluge što se dešava kada dosegnete limit računa. Neki odmah prekidaju komunikaciju, a neki Vas obavještavaju na način koji i ne mora biti najpogodniji za Vas.

Obavijeste Vas na mobilni uređaj koji Vam je ukraden ili na e-adresu za koju samo davatelj usluge zna, a Vi se njome ne koristite!!

S poštovanjem
Tomislav Lončar, tajnik

www.huzp.hr , huzp@zg.t-com.hr
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača
Ozaljska 93/II, 10 000 ZAGREB
+ 385 (0) 1 46 333 66 (telefon/faks/automatska tajnica)Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr