NOVOSTI
22.05.2021
UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA SAMOBORA U SURADNJI SA PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTEM U GRAĐANSKOM UTORKU ORGANIZIRA  PREDAVANJE:

15.04.2021
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) sudjeluje u istraživanju navika potrošača u potrošnji energije . Istraživanje se provodi anketiranjem potrošača u sklopu NUDGE projekta kojeg financira Europska komisija14.12.2020
na temelju članka 20. Statuta Udruge za zaštitu potrošača sazivam 4. sjednicu Skupštine Udruge koja će se održati
elektronskim putem 22. prosinca (utorak) 2020. u 17 sati.Kontakt podaci
Giznik 2, Samobor
Tel.: 3361 464
Fax: 3362 926
info@up-samobor.hr